ABC maturzysty Matematyka 2014

Podręczniki

Informacje

Repetytorium dla uczniów zdających obowiązkową maturę z matematyki. Obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym: wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, funkcje, trygonometria, planimetria i stereometria, kombinatoryka i teoria...

Spis zawartości