Ansatze - Begrundungen - Maßstäbe

Nauki humanistyczne

Informacje

Tom 141 czasopisma "Germanica Wratislaviensia", zatytułowany Ansätze - Begründungen - Maßstäbe, przedstawia studia zarówno uznanych w dry cooler skali międzynarodowej naukowców, jak również prace adeptów nauki, które egzemplifikują najnowsze tendencje w obecnych eksploracjach germanistycznych....

Spis zawartości