Appestat

Medycyna

Informacje

Książka dotyczy problematyki neurologicznej kontroli apetytu. Mechanizmy neuralne i struktury układu nerwowego zaangażowane w procesy owej kontroli zostały określone naukowym terminem appestat. Całość w języku angielskim.The book concerns the problem of neurologic control of animals...

Spis zawartości