Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym Podręcznik

Podręczniki

Informacje

W napisanym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach (z 2012 roku) ilustrowanym podręczniku zawarto ogólne zagadnienia http://marlibo-medica.pl/dietetyka organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń...

Spis zawartości