BHP w zakładach pracy

Podręczniki

Informacje

Komentowane w publikacji przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalają na łatwe i szybkie poznanie zawiłości norm prawnych z tak szerokiej gałęzi prawa.Książka ma na celu poszerzenie wiedzy osób, które na co dzień mają do czynienia z prawem pracy, a prosty i przejrzysty...

Spis zawartości