Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U podstaw białoruskiej państwowości

E-książki

Informacje

Upadek monarchii rosyjskiej w czasie I wojny światowej otworzył szansę znacznych przemian politycznych w Europie Wschodniej. Nastąpiło ożywienie ruchów narodowych na obrzeżach imperium. W większości przechodziły one podobne etapy w rozluźnianiu swojego stosunku z Rosją: od wysunięcia...

Spis zawartości