Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna

Książki dla nauczycieli

Informacje

Wśród uczniów, którym szkoła powinna zapewnić wszech#173;stronną pomoc są dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Ucznio#173;wie ci, pomimo http://carptravel.pl/ zaangażowania w proces edukacji, nie są w stanie opanować wymaganego materiału szkolnego, popełniają mnóstwo błędów, w tym takich,...

Spis zawartości