Bliżej słowa 3 Język polski Podręcznik do kształcenia literackiego kulturowego i językowego

Gimnazjum

Informacje

Podręcznik Bliżej słowa dla klasy 3 gimnazjum:- łączy treści z zakresu kształcenia literackiego, językowego i kulturowego,- prezentuje teksty literackie w układzie chronologicznym i tematycznym,- zawiera bogatą obudowę metodyczną: wprowadzenia ukierunkowujące czytanie,...

Spis zawartości