Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Nie sposób przecenić znaczenia książki Julii Fiedorczuk dla rozwoju w Polsce badań ekokrytycznych. Cyborg w ogrodzie to rzetelne i pogłębione wprowadzenie do ekokrytyki, jej ideologicznych źródeł, angloamerykańskiej historii, podstawowych założeń, terminologii, a także polemik,...

Spis zawartości