Czas jest darem Bożym. Notatki z RP 2011-2012

zPozostale

Informacje

Czas jest darem Bożym, który należy przyjąć i dobrze wykorzystać. Warto posłuchać rady z Księgi Mądrości, która w swoim natchnieniu radzi: 'Czas nasz jak cień przemija, [...] uwijmy sobie sobie wieniec z róż, zanim zwiędną' (2, 5-8). Dlatego Autor przekazuje nam ku zapamiętaniu i...

Spis zawartości