Czyńcie Pokutę, Nawróćcie Się!

Religia i religioznawstwo

Informacje

Od maja do października, każdego trzynastego dnia, w wielu kościołach w Polsce odprawiane są tzw. Czuwania fatimskie. W broszurce został podany schemat tego nabożeństwa: modlitwy odmawiane przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej oraz pieśni śpiewane ku Jej czci w czasie procesji....

Spis zawartości