Dajmy się Bogu zaskoczyć

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Rok Święty Nadzwyczajny jest (#8230;) po to, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Ojciec rozciąga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas kocha i że chce dzielić z nami swoje...

Spis zawartości