Deutsch fur Profis Język niemiecki zawodowy dla szkół ponadgimnazjalnych

Podręczniki

Informacje

Zeszyty zawodowe "Deutsch für Profis" to:- Poziom językowy A2 według ESOKJ umożliwiający posługiwanie się językiem niemieckim w typowych sytuacjach zawodowych- Równomiernie rozwijanie wszystkich sprawności językowych z naciskiem na komunikację- Możliwość realizacji poszczególnych...

Spis zawartości