Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku

E-książki

Informacje

Książka poświęcona jest instytucjom wydawniczym, których działalność w znaczący sposób wspierała funkcjonowanie rodzimej oświaty i edukacji w XIX i pierwszych latach XX w. Zawiera ona treści dotyczące inicjatyw edytorskich w tej dziedzinie podejmowanych na ziemiach polskich. W...

Spis zawartości