Dziesięć wykładów o ekonomii prawa

Prawo

Informacje

Opracowanie stanowi omówienie unormowań prawnych odnoszących się do podatku od czynności cywilnoprawnych, zawartych zwłaszcza w ustawie z 9 września 2000 r. http://www.pogodnatravel.pl/ o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozporządzeniu z 18 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od...

Spis zawartości