Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego

Ekonomia i finanse

Informacje

sygnalizatory brań monster fishing

W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka zarządzania długiem publicznym, w tym również sygnalizatory brań monster fishing długiem jednostek samorządu terytorialnego. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych) procesu...

Cena: 86,10
Dostępność: dostępny do tygodnia