Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego

Ekonomia i finanse

Informacje

W warunkach kryzysu finansów publicznych szczególnego znaczenia nabiera problematyka zarządzania długiem publicznym, w tym również długiem jednostek samorządu terytorialnego. W książce dokonano kompleksowej analizy uwarunkowań (prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych) procesu...

Spis zawartości