Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej elektronicznego postępowania upominawczego (e.p.u.) w Polsce. Obejmuje ono w szczególności omówienie odpowiednich regulacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw znowelizowanych w związku z wprowadzeniem e.p.u. do...

Spis zawartości