Elektroniczne postępowanie upominawcze. Komentarz

Prawo

Informacje

Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej elektronicznego postępowania upominawczego (e.p.u.) w Polsce. Obejmuje ono w szczególności omówienie odpowiednich regulacji kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw znowelizowanych w związku z wprowadzeniem e.p.u. do...

Cena: 42,64
Dostępność: dostępny do tygodnia