Embriologia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie embriologią. Wiąże się to z rewolucyjnymi osiągnięciami związanymi z klonowaniem ssaków, wynikami badań nad komórkami macierzystymi i doskonaleniem metod zapłodnienia wspomaganego medycznie.W podręczniku autor zwięźle i przystępnie omawia...

Spis zawartości