Fundamenty palowe według Eurokodu 7

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka opisuje zasady posadowienia budynków lub konstrukcji inżynierskich na fundamentach głębokich. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności według Eurocodu 7.Książka jest drugą z trzech publikacji poświęconych fundamentowaniu według Eurokodu 7. Cykl...

Spis zawartości