Gdzie zaczyna się jutro

Ekonomia i finanse

Informacje

Książka prezydenta Vaclava Klausa jest analizą przebiegu transformacji politycznej i gospodarczej Czechosłowacji, a następnie Republiki Czeskiej, od momentu upadku komunizmu w 1989 roku aż po czasy współczesne.Napisana z werwą przez profesora ekonomii i doświadczonego polityka nie...

Spis zawartości