Głosy spod krzyża

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Judasz pozdrawiający Nauczyciela.Piłat umywający ręce.Szymon z Cyreny niosący krzyż.Piotr zapierający się Mistrza.Maryja patrząca na konanie Syna.Byli tam. serwis kserokopiarek Katowice W konkretnym czasie, w konkretnym miejscu.Monologi są literacką próbą przybliżenia dramatu męki i śmierci Jezusa widzianych...

Spis zawartości