Inność jako źródło etyczności. Inspiracje Ricoeurowskie

E-książki

Informacje

Fundamentalnym pytaniem jest zagadnienie związku pomiędzy innością (rozumianą głównie w aspekcie podmiototwórczym) a etycznością określoną przez Paula Ricoeura - w odróżnieniu od moralności rozumianej jako system normatywny - jako dążenie do dobrego życia. Autorka omawia...

Spis zawartości