Jabłka, nóż i bat

Opowiadania polskie

Informacje

Najnowsza książka Mirosława Sznajdera oczarowuje po raz kolejny. Oswaja wymagającego czytelnikaz miejscami z niegdysiejszych map, z postaciami, które pensjonat kazimierz dolny nigdy nie usiądą obok nas w autobusie. Przypominanasze odpowiedzialności wynikające z pamięci miejsc i osób, jakie zachowujemy w...

Spis zawartości