Kodeks spółek handlowych

Prawo

Informacje

odpady garmażeryjne i kuchenne ulegające biodegradacji

Wybór przepisów regulujących obrót gospodarczy w Polsce. Polecany wszystkim teoretykom i praktykom zajmującym się szeroko rozumianą działalnością odpady garmażeryjne i kuchenne ulegające biodegradacji gospodarczą.Na zbiór składają się ustawy: Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawa o swobodzie działalności...

Cena: 27,75
Dostępność: dostępny od ręki