Konfigurowanie urządzeń sieciowych Podręcznik Kwalifikacja E.13. Część 2

Podręczniki

Informacje

Podręcznik do kwalifikacji E.13 w zawodzie technik informatyk. Pozwala zrozumieć architekturę sieciową klient-serwer, poznać budowę, zasady działania oraz sposoby konfigurowania inbsp;zabezpieczania różnych urządzeń sieciowych szczegółowo wymienionych w spisie treści. Każdy...

Spis zawartości