Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń

Projektowanie

Informacje

Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania elementów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo. Dziś jest to...

Spis zawartości