Logos większy niż ratio

Religia i religioznawstwo

Informacje

transport samochodów z Niemiec do Polski

Bazujący na studium pewnych niesłusznie zmarginalizowanych wątków historii filozofii XIX i XX wieku szkic na temat filozoficznego - transport samochodów z Niemiec do Polski a nawet wręcz \"sofijnego\", dogłębnie mądrościowego - potencjału i wymiaru chrześcijaństwa. Autor pragnie zaakcentować świadomość owego potencjału i...

Cena: 26,91
Dostępność: dostępny do tygodnia