Miscellanea Historico-Archivistica. Tom XV-XVI 2008-2009

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

25 ML LIQUID AROMAS

Tom poświęcony między innymi: burzliwym losom spuścizny archiwalnej po królu Stanisławie 25 ML LIQUID AROMAS Auguście, relacjom o bitwie konotopolskiej z 1659r., dokumentom księcia Władysława Opolczyka.

Cena: 44,63
Dostępność: dostępny do tygodnia