Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno prakseologicznym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka...

Spis zawartości