Patologie w środowisku pracy

Prawo

Informacje

drukarka do jaj

Po raz pierwszy w zwartym opracowaniu omówiono i poddano analizie kilkanaście rodzajów patologii najczęściej występujących w organizacjach. Omówiono drukarka do jaj pojęcie, przyczyny, mechanizmy psychospołeczne powstawania zjawisk patologicznych oraz ich skutki dla osób nimi dotkniętych, ich rodzin i...

Cena: 52,23
Dostępność: dostępny od ręki