Pobieranie zasiłków

Pobieranie zasiłków

Rodzina ubiegająca się o otrzymanie zasiłku rodzinnego powinna spełnić kilka wymogów formalnych. By móc uzyskać zasiłki rodzinne druki, jakie trzeba wypełnić to głównie odpowiednie wnioski. Przy złożeniu wniosku należy w MOPSprzedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające zapisane informacje. Zasiłek rodzinny jest comiesięcznie wypłacany przez gminę. należy się on rodzicom małoletniego przed ukończeniem 18 roku życia albo 21 roku życia, jeżeli nadal się uczy. W przypadku studenta lub osoby niepełnosprawnej próg wiekowy jest przesunięta do 24 roku życia. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka.