Postawa twórcza a hierarchia wartości młodego pokolenia

E-książki

Informacje

Zagadnienia dotyczące współzależności systemu aksjologicznego z postawą twórczą młodzieży gimnazjalnej i licealnej to obszar interesujący zarówno w https://sklep.geocover.pl/pl/93-zielona ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Prezentowana praca wpisuje się w powszechnie aprobowany interdyscyplinarny nurt ujmowania i...

Spis zawartości