Poznański Czerwiec 1956

Historia

Informacje

Legendarna książka poświęcona poznańskim wydarzeniom 1956 r., która po raz pierwszy ukazała się 1981 r. pod redakcją Jarosława listwy gzymsowe Maciejewskiego i Zofii Trojanowiczowej. Najnowsze, zrealizowane po 35 latach wydanie, opublikowane zostanie w serii "Wznowienia" Biblioteki "Kroniki Miasta...

Spis zawartości