Prawo geologiczne i górnicze Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W dniu 9 czerwca 2011 roku ustawodawca polski uchwalił nową ustawę - Prawo geologiczne i górnicze. Mimo tak krótkiego okresu przewóz zmarłych obowiązywania była ona już wielokrotnie nowelizowana. Usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy jest poniekąd fakt, że nie da się jej jednoznacznie zakwalifikować...

Spis zawartości