Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów

Podręczniki akademickie

Informacje

Andrzej Pleszczyński jest profesorem w Instytucie Historii UMCS w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na średniowieczu - epoce, w której ukształtowała się cywilizacja europejska. Przestrzeń, władza i ideologia to kategorie, które znalazły istotne miejsce w pracy...

Spis zawartości