Racjonalność i komunikacja

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem niniejszej książki jest ukazanie filozoficznych podstaw, na których wspiera się teoria komunikacji Habermasa. Istotę teoretycznego zamysłu twórcy Teorii działania komunikacyjnego należy, jak się zdaje, ująć w kategoriach zmiany paradygmatu, o czym zresztą przekonany jest sam jej...

Cena: 27,30
Dostępność: dostępny od ręki