Redystrybucja dochodów Kto zyskuje? Kto traci?

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorka omówiła problematykę redystrybucji dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych. Oprócz skrótowo pozycjonowanie stron łódź ujętych zagadnień teoretycznych przedstawiła wyniki samodzielnie przeprowadzonych badań. Redystrybucja jest wtórnym podziałem dochodów społeczeństwa,...

Spis zawartości