Struktura organizacyjna partii politycznych w Polsce po 1989 roku

Polityka

Informacje

Celem monografii jest ukazanie mechanizmów organizacyjnych w partiach politycznych działających w warunkach transformacji systemowej. Autor analizuje statuty dziewięciu polskich partii politycznych (...), omawia problematykę członkostwa, finansowania partii, organizacji afiliowanych,...

Spis zawartości