Studia nad postrzeganiem przestrzeni przez ludzi średniowiecza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

dokumenty kolekcjonerskie

Autor próbuje ukazać horyzonty przestrzenne ludzi w czasach wczesnego średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski. Czy mieściły dokumenty kolekcjonerskie się wówczas w ciasnym przedziale widzenia świata ze swego miejsca zamieszkania, w kręgu najbliższych sąsiadów, współmieszkańców...

Cena: 23,99
Dostępność: dostępny do tygodnia