Syllabus maturzysty Historia, matura 2002

Podręczniki

Informacje

- standardy wymagań egzaminacyjnych- cele egzaminu maturalnego- struktura i forma egzaminu- wymagania egzaminacyjne- http://disco-polo.info/lista-przebojow-top-20 przykładowe arkusze egzaminacyjne i schematy oceniania- aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych

Spis zawartości