Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji pomezańskiej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Uposażenie kościołów, duchowieństwa i służby kościelnej w diecezji buty hi tec pomezańskiej na przełomie XVI - XVIII wieku.

Spis zawartości