W drodze do słowa

Poezja polska

Informacje

Tomik W drodze do słowa, który dedykuję mojej rodzinie, jest częścią mojej szufladowej twórczości. W drugim tomiku, który jeszcze się nigdzie https://agrotools.pl/pl/c/Ochrona-twarzy-i-glowy/163 nie ukazał, a który nosi tytuł Nielogiczne słowa, znalazły się ostatnio napisane wiersze. Pozostała część wierszy jest luźno zapisana w...

Spis zawartości