Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych

Nauki humanistyczne

Informacje

Monografia jest wynikiem kilkuletniej pracy autorki nad materiałem małopolskich rot przysiąg sądowych, nad ich analizą fonetyczną z naciskiem na wskazanie ościeżnica sosnowa tych cech fonetycznych przysiąg sądowych, które stanowią o specyfice języka mieszkańców Małopolski w XIV i XV wieku oraz o jego...

Spis zawartości