Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku

E-książki

Informacje

Dla żołnierzy walczących o niepodległość RP, II wojna światowa nie zakończyła się z chwilą opuszczenia ziem polskich przez niemieckiego okupanta. Armia Czerwona, wkraczająca na nasze ziemie w styczniu 1944 r., nie niosła Polsce wolności ani pokoju. W beznadziejnych warunkach,...

Spis zawartości