Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta)

E-książki

Informacje

Zagadnienie pracy ludzkiej i jej wpływu na życie rodzinne w ostatnich latach stało się tematem podejmowanym przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Autorka, która jest socjologiem, również zajęła się problematyką zależności między pracą zawodową a życiem osobistym....

Spis zawartości